Coronavirus (COVID-19)

24 mars 2020

Med Coronavirus (COVID-19) som påverkar samhällen och familjer runt om i världen är detta en svår tid för alla. På Resinit förblir vår prioritering hälsa och välbefinnande för våra anställda, kunder och övriga intressenter.

För att möta detta har vi tagit fram ett eget direktiv för vistelser i våra lokaler. Utöver detta har vi intensifierat vår dialog med våra kunder och intressenter för att säkerställa att vi prioriterar utifrån de behov som finns.
Då det finns risk för störningar ber vi er att se över era kommande behov tidigare än normalt.
All kontakt med företaget sker genom er kontaktperson per telefon, Teams, Skype eller epost.

Per Alne, VD
Resinit AB