Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av vår vardag och grundar sig på företagets samt vår ägare XANO:s hållbarhetspolicys. Detta arbete är en förutsättning för att erhålla en långsiktigt lönsam tillväxt i vår verksamhet både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.