RESINIT FOR LIFE


RESINIT AB erbjuder precisionsbearbetade komponenter och sammansatta produkter i polymer- och laminatmaterial. Resinits processer och kunskap har under decennier utvecklats för att tillgodose högt ställda krav på flexibilitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Vi är specialiserade på svårbearbetade polymermaterial och komplexa montage.

Resinit följer aktivt utvecklingen av nya material och tillverkningsmetoder, där företaget investerar kontinuerligt i verksamheten och i personalens kompetens. Resinits målsättning är långsiktiga samarbeten tillsammans med kund för att utveckla och bidra till lösningar som är hållbara, konkurrenskraftiga och skapar mervärden.

Resinit AB ingår i börsnoterade XANO Industri AB, affärsenhet Precision Technology.