RESINIT FOR LIFE


RESINIT AB erbjuder precisionsbearbetade komponenter och sammansatta produkter i polymer- och laminatmaterial. Resinits processer och kunskap har under decennier utvecklats för att tillgodose högt ställda krav på flexibilitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Vi är specialiserade på svårbearbetade polymermaterial och komplexa montage.

Resinit följer aktivt utvecklingen av nya material och tillverkningsmetoder, där företaget investerar kontinuerligt i verksamheten och i personalens kompetens. Resinits målsättning är långsiktiga samarbeten tillsammans med kund för att utveckla och bidra till lösningar som är hållbara, konkurrenskraftiga och skapar mervärden.

Resinit AB ingår i börsnoterade XANO Industri AB, affärsenhet Precision Technology.

Policy

Resinit AB har ett grundkrav med nöjda kunder för god lönsamhet, vilket ger oss stabilitet och utvecklingsresurser.

Resinit AB skall:

  • Verka för en så liten belastning som möjligt både på extern- och intern miljö samt arbeta för en hållbar utveckling.

  • Med gällande lagstiftning som minimikrav och företagets policy som grund, arbeta med en ständig förbättring ur kvalitets- och miljösynpunkt för att vårda både kunder och miljö samt välja leverantörer som lever upp till våra egna mål.

  • Upprätthålla ett kvalitets- och miljöledningssystem som är utformat för att uppfylla kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. All personal i företaget skall vara delaktiga i såväl kvalitets- som miljöarbetet och arbeta mot utsatta mål.

  • Erbjuda alla sina anställda möjligheter att utvecklas genom målstyrda personliga utvecklingssamtal och möjlighet till deltagande i interna och externa utbildningar.