Om Resinit

Ledande på plastbearbetning

RESINIT AB är en kvalificerad underleverantör av maskinbearbetade plast- och laminatkomponenter .

Vår specialitet är svårbearbetade plastmaterial med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Vi riktar oss främst till tillverkningsindustrin och följer aktivt utvecklingen av nya material och metoder. Resinits mål är ett långsiktigt och utvecklande samarbete tillsammans med kunden.

Det kräver kontinuerliga investeringar i teknisk utveckling och i personalens kompetens. Med vägledning av ISO 9001:2015 och 14001:2015 arbetar vi aktivt med ständiga förbättringar inom kvalitet och miljö.

Rundtur i våra lokaler

Affärsidé

Resinit ska vara ett ledande företag inom precisionsbearbetning i konstruktionsplaster.

Marknaden är kunder utan geografisk gräns med återkommande behov.

Kunden ska uppskatta vår kunskap om material, utformning, montage och logistik.

Våra värderingar

Följande värderingar gäller för Resinit både internt och externt.  

KUNDFOKUS

Marknadens krav skall styra där inställningen skall vara
att inget är omöjligt.
Kunden skall känna att vi ger ett mervärde genom
rak och ärlig kommunikation.
Kunden skall alltid känna sig välkommen.

UTVECKLING

Verksamheten skall andas ordning och reda.
Ständiga förbättringar är självklara i det dagliga arbetet.
Problemlösning skall vara både innovativ och resurssnål.
Kunskapsnivån ökas genom ständigt lärande.

LAGARBETE

Det man lämnar ifrån sig står man för.
Alla i organisationen skall behandlas med respekt
och öppenhet.
Nya mål nås genom flexibilitet och förändringsbenägenhet.

MILJÖ

Arbetsmiljöarbetet är ständigt i fokus.
Resinit skall arbeta för en hållbar värld med både
yttre och inre miljöarbete.

Policy

Resinit AB har ett grundkrav med nöjda kunder för god lönsamhet, vilket ger oss stabilitet och utvecklingsresurser

Resinit AB:s verksamhet skall verka för en så liten belastning som möjligt både på extern- och intern miljö samt arbeta för en hållbar utveckling.

Resinit AB skall med gällande lagstiftning som minimikrav och företagets policy som grund, arbeta med en ständig förbättring ur kvalitets- och miljösynpunkt för att vårda både kunder och miljö samt välja leverantörer som lever upp till våra egna mål.

Resinit AB skall upprätthålla ett kvalitets- och miljöledningssystem som är utformat för att uppfylla kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. All personal i företaget skall vara delaktiga i såväl kvalitets- som miljöarbetet och arbeta mot utsatta mål.

Resinit AB skall erbjuda alla sina anställda möjligheter att utvecklas genom målstyrda personliga utvecklingssamtal och möjlighet till deltagande i interna och externa utbildningar.

Kvalitet och miljö

Kvalitetstänkande präglar allt arbete inom Resinit. Vi arbetar hela tiden med ständiga förbättringar.

Företaget är målinriktat på att svara upp mot kundens krav på hög och jämn tillverkningskvalitet. Inom Resinit pågår ett aktivt miljöarbete som avspeglas i vår miljöpolicy nedan.

Resinit AB:s verksamhet skall verka för en så liten belastning som möjligt både på extern- och intern miljö samt arbeta för en hållbar utveckling.

Resinit AB skall med gällande lagstiftning som minimikrav och företagets policy som grund, arbeta med en ständig förbättring ur kvalitets- och miljösynpunkt för att vårda både kunder och miljö samt välja leverantörer som lever upp till våra egna mål.

Resinit AB skall upprätthålla ett kvalitets- och miljöledningssystem som är utformat för att uppfylla kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. All personal i företaget skall vara delaktiga i såväl kvalitets- som miljöarbetet och arbeta mot utsatta mål.

Användarvillkor, Integritet och GDPR.

Bäste kund, leverantör och användare.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är, har alltid varit, och kommer alltid att vara viktig för oss. Med anledning av GDPR, dataskyddsförordningen uppdaterar och förtydligar vi vår Dataskydd och Integritetspolicy samt hur vi hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter.

Läs vidare:  Dataskydd och Integritetspolicy

Arkiv

I arkivet finner du äldre information kopplat till Resinit.

Till Arkivet