För att se detta innehåll måste du acceptera cookies.

Ändra dina inställningar här »

 

Högklassig tillverkning

Resinits huvudprocess är tillverkning, integrerat i ett produktionssystem som är utvecklat för att kunna hantera komplexa bearbetade artiklar och monterade system. Verksamheten är utformad för att effektivt hantera en stor mängd Kunder med variation i artikeltyper och batch-storlekar. Vi håller högt fokus genom transparent ledningssystem på tillförlitlighet i kvalitet, leverans och hållbarhet.

Kundprocess och förfrågan

Kundprocess och förfrågan

Kundkrav, ”Time to market”, utnyttjande av vår kunskap och resurser i samverkan är viktiga faktorer till framgång.

I vår kundprocess hanteras Er förfrågan eller idé i ett strukturerat flöde, där behov, krav och möjligheter analyseras. Utifrån analysen och förfrågans omfattning behandlas förfrågan i tvärfunktionellt beredningsteam som samverkar med Er som kund. Här finns Din säljkontakt, Resinits expertis och erfarenhet samlad för att kunna erbjuda den mest hållbara och effektivaste lösningen.

 • Materialval och rådgivning
 • Genomförbarhet, optimeringar och förslag
 • Avancerad CAD/CAM beredning, simulering
 • Tester, prototyp och förserie
 • Inköp och legotjänster
 • Hantering av kund- och branschspecifika krav
 • Projektdeltagande, projektledning

Processen mynnar ut i offert till Dig inklusive eventuella förslag på optimeringar och risker, samt startklara underlag för att kunna verkställa order med kort ledtid.

Indata: Ritningar (2D och 3D underlag), kundunika standarder, volymbehov och ledtider. Kan vi ta del av produktens användningsområde (produktkännedom) främjas Resinits förutsättning med att framta bästa lösningen för Er.

Beredningsteam

Beredningsteam

Resinits beredningsteam sammanlänkar stegen mellan marknad, inköp och tillverkning, med förmåga att hantera även komplexa artiklar och projekt. Resurser från Resinit kan också delta i Era projekt och på så vis tillföra mervärde för Er som kund.

Teamet involveras tidigt från förfrågan, framtar och utvecklar tillverkningsunderlag, programmering, medverkar vid provkörning, verifiering och godkännande. Alla steg väl definierade och med tillgång till kompetenta resurser och kraftfulla verktyg.

 • Resinit best practice & know how.
 • Materialkunskap och tillverkningsmetoder
 • Nollfelstrategi och robust kvalitet
 • Projektledning
 • Produktionsteknisk beredning och utveckling
 • Hantering av kundkrav, branschkrav, standarder
 • Ändringar med spårbarhet (change control)
 • Inköp av komponenter och legotjänster
 • Logistik och förpackningssätt
 • 3D CAD modellering och CAM-beredning
 • Tillgång till nätverk inom XANO-koncernen

Tillverkning

CNC bearbetning

Den fundamentala delen i Resinits värdeskapande är skärande bearbetning av polymera material (konstruktionsplaster) och våra unika kunskaper.

Resinits skärande bearbetning omfattar CNC fleroperationsbearbetning med simultan bearbetning i 3 till 5 axlar och CNC svarvning i olika konfigurationer från 4 till 9 axlar. Fleroperationsmaskiner utrustade med både robotbetjäning och palletmatning samt manuell betjäning. Våra svarvar är utrustade med stångmatning och drivna verktyg.

All tillverkning är fri från metall och animaliska fetter för att inte kontaminera produkter som ingår i bland annat högspänningsapplikationer, livsmedel och medicinteknisk utrustning mm. Möjlighet till full spårbarhet och dokumentation genom alla operationssteg utifrån kundkrav och branschkrav.

För dig som Kund innebär detta bl.a.:

 • Möjlighet till framställning av komplexa artiklar
 • Done in one koncept
 • Komplex yt-bearbetning (kurvfräsning)
 • Höghastighetsbearbetning
 • Precision och noggrannhet
 • Flexibel och effektiv produktion
 • Renhet på komponenter och artiklar
 • Stabil process-kapabilitet
 • Tillgodose kund- och branschspecifika krav

Efterbearbetning och montering

Värdehöjande operationer för att Du som Kund skall erbjudas tillförlitliga helhetslösningar från samma leverantör. Ni förenklar logistiken och kan använda produkten direkt i er produktion eller applikation.

Från trumling och tvättning, inköpta komponenter samt legotjänster till montering i olika miljöer. Möjlighet till full spårbarhet och dokumentation genom alla operationssteg utifrån kundkrav och branschkrav.

 • Trumling, tvättning och packning
 • Limning i styrd miljö (temperatur, luftfuktighet)
 • Montering i olika miljöer:
  • Verkstadsmiljö
  • Renare rum (hepafilter, ESD, ventilation med övertryck)
  • Renrum ISO-klass 8
   • Mätning och övervakning av partikelkontaminering
   • Mätning och övervakning av mikrobiologisk kontaminering
 • Möjlighet till montering av större serier med kollaborativ robot
 • Märkning med laser, gravyr, nålprägling mm
 • Inspektion och gradning i videomikroskop
 • Verifiering, test och provning
 • Läckageprovning
 • Lagerhållning och sampaketering (kittning)

Kvalitet och mätdata

Mätrum med styrt klimat utgör en viktig del i Resinits resurser för verifiering av produktkvalitet samt processutveckling. Tillförlitliga mätdata och fortlöpande verifiering av specifikationen ger trygghet från projektstart till leverans.

Resinits mättekniker stöttar organisationen med expertis inom mätning och medverkar bland annat vid:

 • Utfallsprovsverifiering, dokumentation och mätprotokoll
 • Löpande produktionsmätning
 • FAI (First Article Inspection) och PPAP
 • Utvärdering av kritiska mått, duglighet mm
 • Kalibrering och mätsystemanalys
 • Problemlösning och förbättringar

Vi använder två typer av mätmaskiner dels berörande/scannande mätning (Zeiss CMM) och beröringsfri optisk mätning (OGP) samt en stor mängd annan mätutrustning, mätdon och tolkar.

Logistik och LEAN Daglig Styrning

Effektiv Logistik

Kundanpassad orderhantering, lagerhållning, paketering och leverans ger en effektiv logistik för Er som Kund.

Resinits affärssystem utgör navet i verksamheten varifrån orderhantering, inköp, tillverkning, leveransavisering och fakturering samt administration sker.

Vi kan hantera leveransplaner och order via EDI, e- post, brev samt hemsida. Med affärssystemet kan vi sköta orderhantering, avisering av leverans och fakturering via EDI.

Packning vid leverans anpassas efter de krav Du som Kunde ställer. Resinit kan till exempel hjälpa till att ta fram designade inreden passande Er produkt för optimal transportsäkerhet eller för specifika behov som ESD-krav.

Vid behov av korta ledtider och flexibilitet kan vi träffa överenskommelse om att lagerhålla halvfabrikat och färdiga artiklar.

Leverans görs enligt överenskomna leveransvillkor och leveranssätt. Vi kan hantera de flesta förekommande transporter via vårt affärssystem.

LEAN Daglig Styrning

Resinit LEAN daglig styrning bidrar till en hållbar verksamhet och leverantör till Er som kund.

Resinit har ett väl implementerat arbetssätt för att jobba med daglig styrning. Datadrivet och transparent informationssystem utgör den centrala delen där Kundfokus och prestanda från Resinits olika processer mäts.

Resultaten utgör en fundamental del för att främja medvetenhet samt prioritera och styra resurser för att uppnå kundnöjdhet och förbättra företagets processer.

Resinit Manufacturing Excellence:

Sedan 1936 har Resinit levererat precisionsbearbetade komponenter och sammansatta produkter i polymer- och laminatmaterial till världsledande kunder inom MedTech, FoodTech, Security & Protection, Infrastructure, Aerospace och Industry & OEM.

Kontakta Resinit AB »