Det nya renrummet är i full drift!

1 januari 2018

Sedan vecka 34 är det nya renrummet på Resinit i full drift. Processen i renrummet är validerad av kunden och idag levereras löpande färdiga och monterade produkter direkt till kund.

- Vi har lyckats jättebra med det här projektet. Att bygga upp ett renrum med den här standarden och de krav som finns har varit en utmaning. Då känns det extra roligt att vi har klarat valideringen av processen, säger Per Alne, vd på Resinit.

Renrummet har ISO klass 8, GMP klass D och är specialbyggt för en särskild typ av processer med fintvätt, torkning, montering och emballering.

- Den här typen av renrum är väldigt ovanliga när det gäller företag med skärande bearbetning. Tidigare så köpte vi in den här typen av tjänster från underleverantörer. Genom att skapa dessa möjligheter internt så kontrollerar vi processen och tillgängligheten på ett optimalt sätt. Det medför kortare ledtider för våra kunder också, tillägger Per.

renrum-illustration.jpg