Fler gör mer

1 januari 2018

De sista åren har Resinit jobbat aktivt med att utveckla de kompletterande tjänsterna till den skärande bearbetningen.

Främst på monteringsavdelningen men även den nya renrumsavdelningen. I takt med den ökande efterfrågan på efterbearbetning har också resurserna förstärkts genom fler medarbetare. Teamet på monterings- och renrumsavdelningen har vuxit och de senaste tillskotten är Camilla Lundgren, Susanne Johansson, Tony Pettersson, Helena Henriksson och Joacim Johansson.

(På bilden saknas Mikael Liljekvist)