Samarbetande robot

12 mars 2020

Den tekniska utvecklingen går framåt i rasande fart och för Resinit är det en självklarhet att investera i ny teknik. Det senaste tillskottet i maskinparken är en så kallad kollaborativ robot. Stefan Bergh och Christian Blom förklarar att den nya roboten fått sitt namn efter sin förmåga att samarbeta med människan.


- En traditionell robot är i regel stationär och kräver säkerhetsavspärrningar. Den nya roboten är mobil och lättstyrd, berättar beredaren Christian. 
Den nya roboten samarbetar med människan på ett annat plan än gängse robot. Sensorerna gör att den
omedelbart stoppar sitt arbete om robot och människa stöter ihop. Därför kan roboten köras utan säkerhets­avspärrningar. 

Utvecklingen kräver flexiblare produktion
Utöver det faktum att den nya roboten utan någon större ansträngning kan flyttas från ett rum till ett annat, kan den enkelt anpassas och omprogrammeras för att producera flera olika produktserier.

–Vi märker att köpmönstret från våra kunder blir ”ryckigare”, samt att det efterfrågas fler artiklar i mindre orderstorlekar . Där kommer flexibiliteten i den kollaborativa roboten väl till pass. Konstaterar Stefan, produktionschef på Resinit. 

Stefan och Christian är nöjda med inköpet. Det nya tillskottet är praktiskt och bidrar dessutom till en bättre 
arbetsmiljö.

- Roboten reducerar monotona moment som tidigare krävt manuellt arbete. På köpet, växer medarbetarna av den tekniska utvecklingen och vi blir attraktivare som arbetsgivare! 

På bilden: Christian Blom till vänster och Stefan Bergh till höger.