Framgångsrikt samarbete

27 juni 2020

Resinit växer. Rekryteringen av rätt kompetens är en viktig del av utvecklingen. Sedan en tid tillbaka har vi ett tätt samarbete med det lokala bemanningsföretaget Eterni. Samarbetet har effektiviserat rekryteringsprocessen och resulterat i flera duktiga medarbetare.

– En traditionell rekrytering är väldigt tidskrävande och en stor arbetsbelastning, berättar Stefan Bergh, Produktionschef på Resinit. Genom Eterni får vi ansökningar från relevanta kandidater som passar in i vår företagskultur. Det sparar tid och är väldigt smidigt, säger Stefan som är mycket nöjd med samarbetet.

Målsättningen är att anställningarna via bemanningsföretaget så småning om ska övergå i ordinarie anställning. I Mars övergick två av våra nyförvärv till ordinarie tjänster. Till hösten ansluter ytterligare två medarbetare till den ordinarie personalstyrkan. Resultatet av ett bra samarbete!

På bilden: Fredrik & Susanne, tidigare anställda via Eterni. Tillhör nu ordinarie personal.