Kvalitet

Mätning

Fortlöpande verifiering ger trygghet från projektstart till leverans.

Mätrummet har ett standardiserat klimat på 20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Mätrummet används vid alla typer mätning som kräver hög noggrannhet, t.ex. form- och läge, snäva mått och ytfinhet.

Verifiering av kravspecifikationen med hjälp av avancerad mätutrustning ger säkerhet för dig som kund.

Vi använder två typer av mätmaskiner, berörande mätprob och beröringsfri mätning med avancerad kamera:

  • - Zeiss Contura G2 med aktivt Vast-XT huvud som är scannande. Kan även hantera solider. Har ett mycket lågt mättryck och kan mäta friformsytor.
  • - OGP Smartscope Flash är en helt beröringsfri mätning. Belyser detaljen från olika vinklar med mycket snabb verifiering. Kan även användas som profilprojektor och som förstoringsapparat.

Mätning utförs inte enbart i vårt mätrum, utan även ute i produktionen där operatörerna är ansvariga för respektive moment i processen. Utrustning som användes här är skjutmått, mikrometrar, tolkar, utrustning för Ra-värde etc. All denna utrustning kalibreras regelbundet.

Alla interna avvikelser identifieras i vårt system.

Certifikat

Hanteringen av olika regulatoriska krav sker via hantering av certifikat från våra leverantörer. De specificerar att levererat material uppfyller alla gällande krav. Detta sammanställs i ett samlingsdokument från oss.

Full spårbarhet sker via inköps- och tillverkningsorder. Certifikatets innehåll specificeras genom europeiska EN-standarder och andra standarder, exempelvis FDA.

Du är välkommen att ta hjälp av oss för att reda ut de olika nivåerna.

Miljö

Vårt miljöarbete styrs genom standarden ISO 14001:2015. Revisionsorgan för vårt miljöarbete är Bureau Veritas.

Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete med konkreta uppsatta miljömål varje år. Utöver dessa har vi ett extra miljöfokus som kan följas via vårt digitala ”Resinitblad”.

Exempel på vårt miljöarbete är övergången till användingen av grön el och källsortering.

Vår arbetsmiljö kännetecknas av ordning och renhet. Det gäller även våra utemiljöer med planteringar och gräsmattor.

Havsutsikten över Östersjön med fågel- och djurliv får ni på köpet.