Tjänster

Produktionsberedning

Kvalificerad och organiserad beredning med kompetens inom material- och produktionsteknik ger betydande ekonomiska och tekniska fördelar.

Projektarbete är ett större gemensamt arbete där vi engageras i ert utvecklingsarbete och där vi blir en naturlig partner som både underlättar och spar tid i era egna projekt. Våra säljare är vana att bistå i kundprojekt. Vi tycker verkligen om att tillsammans med kunden utveckla detaljen och komma fram till en optimerad lösning. 

Beredningen sker i flera steg. Är detaljen tillverkningsbar? Går den att förenkla? Rätt materialval? Våra kraftfulla CAD/CAM-system underlättar analys och programmering. 

Dessa frågor kommunicerar vi med dig som kund. En väl genomförd beredning ger en säker process, rätt kostnad samt förberedande underlag vid start av tillverkningen.

Läs mer om Produktionsberedning »

Produktion

Kvalitetsmedveten personal med goda kunskaper inom plastmaterial och produktionsteknik ger förutsättningar för en effektiv produktion.

Resinit har medvetet valt att enbart bearbeta termo- och härdplaster i vår maskinpark. Detaljer till medicinteknik och högspänning får absolut inte att ha föroreningar från metall.

Vår specialistkompetens är att bearbeta plast och att bearbeta detaljer i svårbearbetat material med höga krav på ytjämnhet och snäva toleranser.

Det som skiljer bearbetning i plast från metall, är framförallt val av skärdata, verktyg, uppspänning och kylmetod.

 

Läs mer om Produktion »

Montering

Tvättning, limning, montering, märkning och provning är några av de olika moment vi utför i vår monteringsavdelning.

Vi tar fram instruktioner för de moment som utförs på monteringsavdelningen.
Rutiner finns för att bibehålla spårbarheten i de olika processerna.

Vid behov av att montering och andra processer sker i speciellt renad miljö har vi en lokal med filtrerad luft och sluss för inpassering samt anpassad klädsel.

Du som kund ska kunna använda produkten direkt i produktionen.
Vi utför märkning, verifiering och provtryckning om så önskas.

Läs mer om Montering »

Kvalitet

Ett kvalitetsmedvetande från leverantör till färdig produkt garanterar hög kvalitet och låg miljöpåverkan.

Vi arbetar efter ett processtyrt kvalitetssystem vårt affärssystem används för alla funktioner i företaget, vilket ger oss spårbarhet. 

Våra materialleverantörer utfärdar vid behov certifikat för att skapa spårbarhet på material. Det kan vara material från av Er valda leverantörer eller genom att använda vårt nätverk av utvalda leverantörer av produkter och tjänster.

Mätprotokoll vid utfallsprov och återkommande order utfärdas enligt överenskommelse.
En stor bit i vårt kvalitetsarbete är att hantera certifikat med sammanställningar.

Vi håller externa reklamationer på en låg nivå genom att utföra första- och sistabitskontroll.
Om det trots allt sker ett misstag, har vi rutiner för reklamation och korrigerande åtgärder.

Läs mer om Kvalitet »

Logistik

Kundanpassad paketering och leverans ger en effektiv logistik.

Vi hanterar leveransplaner via fax, e-post, brev, hemsidor samt EDI. Via affärssystemet Jeeves kan vi sköta orderhantering, avisering av leverans och fakturering via EDI.

Vi åtar oss att leverera och paketera i det antal som passar kunden.
Vid behov av korta ledtider kan vi åta oss att lagerhålla färdiga eller halvfärdiga artiklar.

Packning vid leverans styrs av de krav våra kunder ställer. Speciellt designade inreden kan tas fram för optimal transportsäkerhet eller för specifika behov som tex ESD-krav.

Leverans till kund görs enligt överenskomna leveransvillkor och leveranssätt.
Vi kan hantera de flesta förekommande transporter via vårt affärssystem och EDI-com.

Läs mer om Logistik »