Montering

Gradning och avsyning

Grader med efterföljande behov av gradning är ofta ofrånkomligt på sega plastmaterial. Vi försöker att maskinbearbeta de kanter som maskinen kommer åt. Viktigt är att vid beredningen visa vilken gradnivå som behövs.

Ofta står det som generell text på ritningen ”Alla kanter brutna”. Gradningen kan då i flera fall kosta lika mycket som maskinbearbetningen.

På medicintekniska sidan kan dock en lös grad medföra patientrisk och då är det viktigt att samtliga detaljer verifieras i stark förstoring.

Tvättning

Tvättning av de bearbetade detaljerna sker alltid om de är det minsta kladdiga efter bearbetningsprocessen.

Ultraljudstvättar med program för mer noggrann rengöring finns även i vår egen tvättavdelning.

Det är viktigt att packa direkt efter torkning så att renheten bibehålls.

Märkning

Märkning av detaljer kan ske på många olika sätt. I samband med CNC-bearbetning kan bokstäver eller siffror fräsas in direkt i materialet. För att förtydliga märkningen kan denna även färgfyllas.

En annan, lite snabbare metod är att programmera vår märkmaskin som med ett högfrekvent stift “hackar ut” en märkning i detaljen. Ett populärt namn för denna process är “hackspett”.

Lasermärkning

Permanent märkning med grön laser är en effektiv och flexibel metod för att märka plastdetaljer och är speciellt lämpligt för märkning av komponenter i exemplevis medicinteknisk utrustning.

Den här typen av lasermärkning fungerar lika bra på plana som runda plastdetaljer och märker ytor på upp till 600x100mm. Grön lasermärkning fungerar utmärkt för QR- och EAN-koder, individuell märkning och logotyper.

Intern lasermärkning skapar många fördelar för kunden - kortare leverans- och ställtider, högre kvalitet och flexiblare produktion.

Limning

Våra limningsarbeten sker på särskilt utvecklade bord från företaget Biometron. Speciell utrustning för limdosering och avjoniserad luft gör att resultatet blir rent och snyggt.

Att limma fogar utan synliga blåsor eller andra inneslutningar är vår specialitet. Kontakta oss när det gäller val av metod och limtyp.

Montering

Monteringen som vår monteringsgrupp utför är delmontage av olika slag.

Det gäller att kunna verifiera att monteringen är rätt gjord, även om det är ett till synes enkelt o-ringsmontage. Ofta efterliknas kundens applikation för till exempel täthetskontroll.

Vid monteringen används olika material som till exempel metaller, gummi, glas, standardelement och gjutmassor. Här använder vi effektivt vårt stora nätverk av kompetenta leverantörer. För en effektiv logistik använder vi MPS-systemet Jeeves.

Vår monteringsavdelning består av en yttre och en inre montagemiljö. Den yttre är vår industrimiljö och den inre är ett speciellt renare rum med sluss och filtrerad luft. Här monteras de känsligare produkterna.

Provning

Provning och verifiering har en tydlig koppling. Det kan exempelvis vara att testa täthet eller mäta elektriska värden. Provning kan även vara att prova detaljer som ska fungera tillsammans rent mekaniskt. Ibland är det svårt att måttsätta med hjälp av toleranskedjan.

Provning kan naturligtvis dokumenteras skriftligt.