Produktionsberedning

Projektledning

Vi kallar större åtagande för projekt. I projekt hjälper vi kunden som aktiva konsulter. Det kan röra alla frågor inom våra kompetensområden.

Vi hjälper till med valet av plastmaterial, utformning och ger råd som ska generera en ekonomiskt optimal process för kunden. Andra frågor kan vara miljö- och regulatoriska krav inom olika områden och marknader.

Medicinteknik är ett område där vi har svaren på många avgörande frågor rörande plast. Du får också genom projektarbetet tillgång till vårt stora nätverk inom andra områden tack vare våra systerföretag inom Xano-koncernen och vårt stora leverantörsnätverk.

Beredning

Vi gör alla våra produktionsberedningar tillsammans med våra kvalificerade beredare som arbetar i vår produktion.

Det finns en beredare för varje grupp inom svarvning, fräsning, montage och kvalitet. De mer komplexa produkterna går via flera av våra beredare.

Vi arbetar med CAD/CAM-verktyget MasterCam och det innebär att vi förutom måttritningen även vill ha 3D-soliden. Vi hanterar de flesta vanligen förekommande filformaten som till exempel .stp, .prt, .x_t och .sldprt.

Under själva beredningsprocessen vill vi att uppdragsgivaren utser en kontaktperson hos denne för att effektivt klara av de tekniska frågorna som kan uppstå. Allt handlar om att göra rätt från början och lösa eventuella problem innan offert och produktion.

Materialkunskap

Plastmaterial omfattar ett mycket stort område. Det finns några stora huvudgrupper: termoplaster, härdplaster och polyuretaner. Därför är det viktigt att de styrande frågorna klaras av först. Mekaniska, termiska, kemiska eller isolerande krav styr ofta materialvalet. Även den ekonomiska aspekten kan påverka valet av material.

Materialpriserna spänner från tiotals till tusentals kronor per kilo. Trenden går mot mer avancerade materialkonstruktioner som även klarar mer. För att göra detta möjligt krävs kompetenta materialleverantörer.

Vi arbetar med de större leverantörerna och har tillgång till deras materialexperter. Det är inte ovanligt att vi använder dessa materialexperter direkt hos dig.