Produktion

Svarvning

Vår svarvavdelning består idag av CNC-svarvar i varierande utförande och storlek - från 5- till 9-axlig bearbetning.

En produktionsledare ansvarar för avdelningens teknik- och personalfrågor. Produktionsledaren jobbar tillsammans med en produktionsberedare som även hjälper marknadsavdelningen med underlag för offerter via MasterCam.

Vår produktion har en kombinerad dagtid, 2-skift och obemannad körning.

Gruppen övervakar kvaliteten genom förstabitskontroll, kontinuerlig mätning enligt plan samt sistabitskontroll.

Fräsning

Det finns ett flertal CNC-fräsar på vår fräsavdelning. Maskinerna är av varierande storlek och arbetar från 3-axlig till 5-axlig bearbetning.

Avdelningens produktionsledare arbetar tillsammans med produktionsberedaren som även hjälper marknadsavdelningen med underlag för offert via MasterCam.

Produktionen har kombinerad dagtid, 2-skift och obemannad körning. De 5-axliga maskinerna arbetar även helt obemannat under långa perioder.

Gruppen övervakar kvaliteten genom förstabitskontroll, kontinuerlig mätning enligt plan samt sistabitskontroll.