Applikationer

Bland annat tillverkar Resinit komponenter och delmontage till:

  • Befuktningssystem till inre miljö i flygplan
  • Avbefuktningssystem till inre miljö i flygplan
  • Uppskjutningsenheter av satelliter
  • Artiklar till cockpit
  • Styrning (Avionik)
  • Navigering mm.

Resinit uppfyller relevanta branschkrav och tillgodoser krav på spårbarhet, logistik, dokumentation, FAI (First Article Inspection), kvalitet och leverans. Resinit tillverkningsprocesser är metallfri för att undvika kontaminering och upprätthålla renhet på tillverkade artiklar.