Applikationer

Bland annat tillverkar Resinit komponenter och delmontage till:

  • Drönare och flygplan
  • Befuktningssystem till inre miljö i flygplan
  • Avbefuktningssystem till inre miljö i flygplan
  • Uppskjutningsenheter av satelliter
  • Artiklar till cockpit
  • Styrning (Avionik)
  • System vid flygplater
  • Navigering mm.

Resinit uppfyller relevanta branschkrav och tillgodoser krav på spårbarhet, logistik, dokumentation, FAI (First Article Inspection), kvalitet och leverans. Resinits tillverkningsprocesser är metallfria för att undvika kontaminering och upprätthålla renhet på tillverkade artiklar.