Applikationer

Affärsområdet omfattar bland annat tillverkning av komponenter och delmontage till:

  • Radar- och övervakningssystem
  • Navigation
  • Undervattensfarkoster (UV och AUV)
  • Övervakningssystem för nukleär miljö
  • Militära fordon
  • Övningsutrustning
  • Stridsmedel
  • Drönare och flygplan
  • Avancerade riktmedel mm.

Resinit hanterar erforderlig dokumentation, administrering och tillstånd till exempel ISP, FAR/DFAR samt certifikatshantering, kundspecifika krav och rutin för t.ex. FAI (First Article Inspection). Resinits tillverkningsprocesser är metallfria för att undvika kontaminering och upprätthålla renhet på tillverkade artiklar.