Applikationer

Exempel på applikationer inom affärsområdet:

 • Röntgenutrustning
 • Magnetröntgen (MR kamera)
 • Inplantat och implantat
 • Kromatografi utrustning för framställning av bland annat:
  • medicin
  • vaccin
  • insulin
 • Teknisk sjukvårdsutrustning
 • Proteser och hjälpmedel
 • Tandtekniska- och farmaceutiska applikationer
 • Kritisk och livsuppehållande utrustning
 • Vattenrening och vätskerening
 • Analys och diagnostik

Extrema Specifikationer

Merparten av artiklarna har extrema specifikationer och krav på kvalitetssäkring, renhet, dokumentation och spårbarhet.

 • Renrum ISO-klass 8
  • Mätning och övervakning av partikelkontaminering
  • Mätning och övervakning av mikrobiologisk kontaminering

Resinits tillverkningsprocesser är Metall- och animalfria för att undvika kontaminering samt uppfyller GMP (Good Manufacturing Practice).
Vi kan hjälpa till med materialval samt erbjuder tillverkningsprocesser för att uppfylla krav i t.ex.:

 • FDA
 • ISO 10993-6,-10,-11
 • USP <87>
 • USP <88> VI
 • Change Control
 • CoC
 • spårbarhet enligt SS EN 10204
 • sterilisering och autoklavering.