Applikationer

Exempel på applikationer inom affärsområdet:

 • Röntgenutrustning
 • Magnetröntgen (MR kamera)
 • Inplantat och implantat
 • Kromatografi utrustning för framställning av bland annat:
  • medicin
  • vaccin
  • insulin
 • Teknisk sjukvårdsutrustning
 • Proteser och hjälpmedel
 • Tandtekniska- och farmaceutiska applikationer

Extrema Specifikationer

Merparten av artiklarna har extrema specifikationer och krav på kvalitetssäkring, renhet, dokumentation och spårbarhet.

 • Renrum ISO-klass 8
  • Mätning och övervakning av partikelkontaminering
  • Mätning och övervakning av mikrobiologisk kontaminering

Resinits tillverkningsprocesser är Metall- och animalfria för att undvika kontaminering samt uppfyller GMP (Good Manufacturing Practice)

FDA, ISO 10993-5, USP VI och <88>, Change Control, CoC, spårbarhet enligt SS EN 10204

* Certifiering mot standard ISO 13485 under 2021 pågår.