Applikationer

Exempel på tillverkade produkter:

  • Frontpaneler inklusive lackering och tryck till mätutrustning
  • Komponenter till marin manöverutrustning
  • Komponenter med fixerande och isolerande funktion
  • Komponenter till elektronikapplikationer
  • Maskinkomponenter, fästen, lagringar mm.
  • Inkapslingar
  • Lagerbussningar
  • Transmissionsartiklar
  • 100-tals andra komponenter och delmonterade produkter

Resinit uppfyller relevanta branschkrav och tillgodoser behov på spårbarhet, dokumentation logistik, och kvalitet etc, till exempel ESD, FAI (First Article Inspection) och PPAP. Resinit kan också hjälpa till med produktspecifikt emballage och sampackning med andra komponenter (kittning).

Resinits tillverkningsprocesser är metallfria för att undvika kontaminering och upprätthålla renhet på tillverkade artiklar.